Pociťujete bolest kolen při výstupu do schodů, po dlouhém sezení nebo při sportovních aktivitách? Cítíte bolest v čéšce (patele) kolenního kloubu? Promluvte si se svým lékařem. Může diagnostikovat syndrom patelofemorální bolesti. Získejte přehled o cílené léčbě a zjistěte, jak můžete aktivně přispět ke své terapii.

Co je syndrom patelofemorální bolesti (PFSS)?

Termín patelofemorální bolestivý syndrom (PFSS) se používá k definování bolesti v patelární drážce mezi stehenní kostí a patelou. Pacienti s tímto syndromem většinou popisují bolest vedle, za nebo pod patelou. To je důvod, proč je také běžně známý jako "bolest předního kolena".

Syndrom patelofemorální bolesti je nejrozšířenější u mladých žen. Je to proto, že když se tělo stále vyvíjí, svaly a kosti velmi často nerostou stejnou rychlostí. Kromě toho hraje roli i zvýšený výskyt vychýlení kostí od fyziologické osy dolní končetiny (nohy do tvaru písmene X), hormonální aspekty a snížení fyzické aktivity.

Obecně rozlišujeme tři stupně nestability:

 • Lateralizace pately (patela klouže po straně patelární drážky)
 • Subluxace pately (patela se téměř vykloubí)
 • Dislokace pately (patela se zcela vykloubí)

Pro syndrom patelofemorální bolesti (PFSS) se používají následující synonyma:


 • Syndrom femoropatelární bolesti (FPS)
 • Retropatelární bolest
 • Patelární chondropatie
 • Patelární chondromalace
 • Bolest předního kolena

Příčiny PFSS

Nejčastějšími příčinami jsou zkrácené nebo oslabené stehenní svaly, neúplně vytvořená rýha na patelofemorálním skloubení, vychýlení osy nohou (nohy do tvaru písmene O, nebo do tvaru písmene X) nebo dokonce vyklenutí pately.

U zdravého člověka je patela uložena v takzvané stehenní drážce jako ve vodícím žlabu a je také podporována na každé straně vazy. Svaly aktivně podporují patelu při klouzání podél středu drážky. Pokud je patela nestabilní, nepohybuje se hladce a přesně ve stehenní drážce a v horším případě „vyskočí“ z vodícího žlábku. Toto je velmi bolestivé.

Rizikové faktory syndromu patelofemorální bolesti

Z anatomického hlediska se jedná o anomálie patelární rýhy nebo tvaru pately. Mezi další rizikové faktory patří laxní vazivový aparát (hypermobilita pately), vysoká patela a nerovnováha mezi vnitřním a vnějším svalstvem na přední straně stehna. Poslední uvedený stav může vést k situaci, kdy zkrácené svaly táhnou patelu do strany přes šlachy. Výsledek: nestabilita pately.

Příznaky a symptomy, které mohou způsobit nestabilní koleno

Bolest je pociťována za, vedle nebo pod patelou. Symptomy vznikají především po dlouhém sezení nebo odpočinku kolenního kloubu (startovací bolest), ale také v souvislosti se sportovními aktivitami nebo při výstupu do schodů.

Spoušťové body (trigger points): Když bolest vyzařuje

Zdravé svaly se kontrahují a opět uvolňují. Přetěžování může vést k tomu, že vnější stehenní sval se nejprve natrvalo stáhne a poté zkrátí. To může mít za následek vznik „spoušťových bodů“, které způsobují lokální a vyzařující bolest. Symptomy v koleni tedy mohou být spojeny i s vytvořením spouštěcího bodu ve vnějších svalech na přední straně stehna.

Léčba bolesti předního kolena

Většina případů lateralizace nebo subluxace pately se léčí konzervativně, tj. bez operace. Pacient nosí kolenní bandáž, nebo kolenní ortézu (při dislokaci) ke stabilizaci pately a kolenního kloubu. Dojde-li k vykloubení pately jednou nebo i vícekrát, lze zvážit operaci. Důležitá je také korekce směru tahu pately. Fyzioterapeutická cvičení a pravidelný samostatný trénink pomáhají posílit svaly na přední straně stehna.

Syndrom patelofemorální bolesti: Fyzioterapeutická cvičení podporující terapii

Se správnými cvičeními můžete zůstat v kondici a pohybliví a předcházet bolestem. Pravidelným samostatným tréninkem byste měli posilovat zejména svaly na přední straně stehna, což příznivě ovlivní směr tahu pately.
Tréninkový program sestává z cviků na zahřátí, posílení předního stehenního svalstva, stabilizaci osy dolních končetin, aktivaci abduktorů kyčle a natažení stehenních svalů. Nejprve se poraďte se svým lékařem nebo terapeutem, zda jsou cvičení pro vás vhodná.


Cíl: Rozehřát se.

Výchozí poloha

 • Posaďte se na vyšší židli nebo na stůl.
 • Nohy nechte volně svěšené.

Cvik

 • Střídavě volně kývejte předkolením dopředu (s plným protažením) a dozadu.
  • Horní část těla držte rovně.

Cvik provádějte ve dvou sériích po dobu 45 sekund s pauzou 60 sekund mezi opakováními.


Cíl: • Posílit svaly na přední straně stehen (čtyřhlavý sval) a stabilizovat osu nohy.

Výchozí poloha

 • Postavte se tak, abyste měli chodidla roztažená od sebe na šířku ramen, trup držte rovně a chodidla vytočte mírně směrem ven.

Cvik

 • Natáhněte paže dopředu v úrovni hrudníku a sepněte ruce.
 • Tlačte hýždě směrem dozadu a dolů.
 • Poté se vraťte do výchozí polohy.
  • Držte přitom trup rovně.
  • Paty stále tiskněte do podlahy.

Cvik provádějte ve třech sériích po 15 opakováních.


Cíl: Posílit svaly na přední straně stehen (čtyřhlavý sval) a aktivovat odtahovače kyčlí.

Výchozí poloha

 • Přetáhněte si gumu přes nohy tak, aby byla umístěna nad koleny.
 • Postavte se tak, abyste měli chodidla od sebe na šířku ramen, trup držte rovně.

Cvik

 • Tlačte hýždě směrem dozadu a přejděte do dřepu.
 • Přitom tlačte kolena dopředu proti tlaku gumy.
 • Vraťte se do výchozí polohy.
  • Cvik provádějte pomalu a důkladně.
  • Dbejte na to, abyste měli stále zpevněný trup.
  • Horní část těla držte rovně.
  • Paty stále tiskněte do podlahy.

Cvik provádějte ve třech sériích po 15 opakováních.


Cíl: Posílit svaly na přední straně stehen (čtyřhlavý sval) a aktivovat odtahovače kyčlí.

Výchozí poloha

 • Postavte se rovně.
 • Mezi kolena si umístěte míč.

Cvik

 • Tlačte hýždě směrem dozadu a přejděte do dřepu.
  • Trup držte rovně.
  • Paty stále tiskněte do podlahy.
  • Cvik provádějte pomalu a důkladně.
  • Dbejte na to, abyste měli stále zpevněný trup.

Cvik provádějte ve třech sériích po 15 opakováních.


Cíl: Posílit svaly na přední straně stehen (čtyřhlavý sval).

Výchozí poloha

 • Navlékněte gumu na přední nohu stolu.
 • Posaďte se na stůl a provlékněte gumou kotník.
 • Ohněte nohy do úhlu 90°, prsty směřují dopředu.

Cvik

 • Natáhněte nohu na délku boty a poté ji opět srovnejte.
  • Cvik provádějte pomalu a důkladně.

Cvik provádějte ve třech sériích po 15 opakováních.


Cíl: Protáhnout svaly na přední straně stehen (čtyřhlavý sval).

Výchozí poloha

 • Lehněte si na bok tak, abyste nohu, kterou chcete cvičit, měli nahoře.
 • Nohu vespod pokrčte do úhlu 90°.

Cvik

 • Ohněte nohu nahoře dozadu.
 • Uchopte chodidlo a patu přitáhněte k hýždím, dokud neucítíte, jak se napínají svaly na přední straně stehna.

Cvik provádějte ve třech sériích po dobu 45 sekund. V přestávkách mezi opakováními nohu uvolněte.

Syndrom patelofemorální bolesti: Ortézy z medi

Léčba syndromu patelofemorální bolesti se primárně uskutečňuje pomocí konzervativních přístupů, tj. nechirurgických metod. Ortézy jako Genumedi PT se prokázaly jako účinné. Dokáží stabilizovat kolenní kloub a zkvalitnit pohyb čéšky, a tak působit proti syndromu patelofemorální bolesti.

Obnovení svalové rovnováhy

A: Snížení napětí ve vnější části stehenního svalstva a inhibice spouštěcích bodů

Pomocí pásu upravte tlak podle svých představ.

B: Aktivace oslabených svalových partií

C: Vedený a stabilní pohyb čéšky

Kliknutím sem získáte další informace o kolenní ortéze Genumedi PT.

Byly pro Vás tyto informace užitečné?