Loket

Loket

Lakťový kĺb tvoria tri kosti: humerus (ramenná kosť), radius a ulna.

Zložitá štruktúra

Lakťový kĺb umožňuje, aby sa lakťová kosť a radius flektovali a extendovali. Zodpovedajú za to svaly pozdĺž vonkajších strán predlaktia.

Šľachy prenášajú silu svalov na kosť. Skladajú sa z pevného, elastického spojivového tkaniva. Ak opakovane vykonávame ten istý pohyb s ohnutým lakťom, napätá šľacha sa neustále trie po lakťovej kosti. To vedie k veľmi jemným trhlinám a pociťujeme prvé bodavé bolesti v lakti - pri epikondyle. Toto je malý kostný výbežok na vonkajšej alebo vnútornej strane lakťa.