Pokud není trombóza léčena

Pokud se v hluboké žíle nohy vytvoří krevní sraženina, krev se hromadí a dojde k zanícení žíly. Kromě bolesti při žilním zánětu jsou komplikace hluboké žilní trombózy obzvláště závažné: pokud se uvolní části krevní sraženiny z místa ucpání, mohou být krví unášeny do plic. To způsobí plicní embolii, která může být potenciálně životu nebezpečná, protože může zabránit tomu, aby se krev dostala do plic. Nebezpečí plicní embolie je největší v prvních třech až pěti dnech trombózy.

Byly pro Vás tyto informace užitečné?