Karpální tunel a zranění z opakovaného přetížení

Karpální tunel a zranění z opakovaného přetížení

Ľudská ruka a zápästie sú najkomplikovanejšou a najpresnejšou štruktúrou ľudskej kostry. Schopnosť vnímať a manipulovať vo veľmi jemných stupňoch z nich robí pozoruhodné časti ľudského tela.

Pozostávajú z  27 kostí, ktoré sú spojené desiatkami väzov a šliach, vďaka ktorým ruka funguje, pričom zápästné kosti sú vmedzerené medzi dlaň a predlaktie.

Brušká silnejších  svalov umožňujúcich úchop a stláčanie ruky sú uložené hlavne v predlaktí a ich sila sa prenáša cez šľachy, ktoré vedú malým tunelom zloženým z  karpálnych kostí. Odtiaľ pochádza výraz karpálny tunel.

Štruktúry karpálneho tunela sa môžu zapáliť v dôsledku opakujúcich sa úkonov. Tento zápal môže spôsobiť, že aj najmenší pohyb ruky je sprevádzaný bolesťou. Je preukázané, že dlhodobé nerušené polohovanie počas noci zmierňuje alebo odstraňuje všetku bolesť bez potreby chirurgického zákroku.

Liečba RSI

Liečba ochorenia z opakovaného preťaženia (RSI) je zložitá, pretože príznaky sa vyvinuli počas dlhšieho obdobia, kým sa prejavia bolesťou. Pacienti síce dúfajú v okamžitú liečbu,  ale liečenie je prirodzene systematický proces a vyžaduje si čas.

Optimálna nočná imobilizačná liečba nedrží celú noc  iba zápästie v jednej polohe, ale aj prsty, pretože tak zabráni nedobrovoľnému pohybu šliach a väzov v karpálnom tuneli počas spánku.