Anatomie žilního systému

Žilní systém je část krevního oběhu, ve které je krev dopravována z periferie zpět do srdce. Rozlišujeme povrchový a hluboký žilní systém.

Povrchový podkožní žilní systém dolních končetin zahrnuje dlouhou safénu a krátkou safénu. Přenáší krev z povrchu (kůže a podkoží), která se následně shromažďuje v hlubokém žilním systému.

Hluboký žilní systém zahrnuje kyčelní, stehenní, podkolenní a hluboké stehenní žíly. Hluboké žíly obvykle probíhají paralelně s příslušnými tepnami.

Tyto dva žilní systémy jsou od sebe odděleny vazivovou fascií a svaly a jsou propojeny třetím žilním systémem – perforujícími žilami (= komunikačními žilami).

Žilní stěna se skládá ze tří vrstev:

  • intima (= vnitřní vrstva)
  • media (= střední vrstva)
  • adventitia (= vnější vrstva)

Stěny žil jsou tenčí než stěny tepen a jsou roztažitelnější.

Žíly mají v delších intervalech v lumenu půlměsícovité chlopně, které rozdělují dlouhé cévy na segmenty. Tyto chlopně se otevírají, jakmile je krev proti gravitaci tlačena vzhůru směrem ke středu těla, a uzavírají se v okamžiku, kdy se krev "zastaví" (a začala by proudit zpět).

Žilní návrat – funkce žilních chlopní

Odkysličená krev se vrací žilním systémem zpět do srdce. Srdce zde hraje důležitou roli: nejenže pumpuje krev pod vysokým tlakem tepnami v těle, ale také nasává krev zpět z těla do pravé síně. Tomuto se říká žilní návrat.

Jednosměrné chlopně

Srdce jako pumpa však není dostatečně silné, aby zajistilo nepřetržitý žilní návrat z částí těla, které jsou od srdce vzdálené. Aby žíly nohou mohly snáze dopravovat krev k srdci proti gravitaci, jsou žíly trupu a nohou vybaveny chlopněmi. Žilní chlopně jsou cípy, které vyrůstají z vnitřních cévních stěn a leží naplocho u cévní stěny, tj. jsou otevřené, aby krev mohla nerušeně proudit směrem k srdci. Žilní návrat se zastaví, jakmile tlak v žilách poklesne. Uzavřené žilní chlopně pak zatarasí cestu a zastaví proudění krve nesprávným směrem. Žilní chlopně fungují jako zpětné ventily, které umožňují proudění krve pouze jedním směrem.

Byly pro Vás tyto informace užitečné?