Lymfedém

Co způsobuje lymfedém?

Náš lymfatický systém je propojen s naším kardiovaskulárním systémem a plní pro náš organismus funkce, které jsou stejně důležité jako samotný kardiovaskulární systém. Hraje rozhodující roli jako součást našeho imunitního systému. Dokud jsme zdraví, neexistují téměř žádné důvody pro to, abychom o lymfatickém systému přemýšleli. Uvědomíme si jej, až když je narušen – například v případě lymfedému.

K lymfedému dochází, pokud je poškozen lymfatický systém . Lymfatické cévy tvoří součást vašeho oběhového systému, který pomáhá tekutině v cirkulaci ve vašem těle. Pokud není lymfatická tekutina (lymfa) schopna účinně odtékat, hromadí se v prostorech tělesné tkáně, což způsobuje otoky. Pokud se otok neléčí, zhorší se a stav bude chronický. Při správné léčbě mohou postižení dosáhnout velmi dobrých výsledků. Lymfedém se vyskytuje hlavně v pažích nebo nohou.

Při správné léčbě je možné vést normální plnohodnotný každodenní život. Jedna věc je jistá: Existují způsoby, jak udržet lymfedém konstantní, a pacient si tak může užívat života.

Tělní systém „likvidace nebezpečného odpadu“

Lymfatický systém lze srovnávat s „likvidací nebezpečného odpadu“, protože transportuje odpadní produkty z těla. Patří mezi ně například bílkoviny, produkty metabolického rozkladu, zánětlivé látky nebo tuk z břišní dutiny. Lymfatický systém běží podél krevních cév a pokrývá celé naše tělo jako síť.

Každý den transportuje až čtyři litry vyčištěné lymfy zpět do krevního oběhu. Pokud je lymfodrenáž přerušena nebo narušena, může se vyvinout lymfedém. Dnes je k dispozici tolik různých možností léčby zaručujících, že i s lymfedémem můžete vést dokonale normální život.

Typy lymfedému

Lymfedém může být vrozeným problémem (primární lymfedém), nebo se může objevit následkem působení různých vnějších vlivů (sekundární lymfedém).

Primární lymfedém

Tento typ lymfedému je způsoben genetickou chybou. Ve většině případů se nevyvinuly správně lymfatické cévy nebo lymfatické uzliny. Příznaky primárního lymfedému se mohou objevit jak ihned po narození, tak i v pozdějším stadiu života.

Příčiny primárního lymfedému:

 • úplná absence lymfatických cév
 • lymfatické cévy jsou příliš úzké nebo chybí
 • rozšířené cévní stěny
 • ztvrdnutí lymfatických uzlin
 • absence lymfatických uzlin

Primární lymfedém může být také součástí syndromů, jako je např. syndrom Klippel-Trénaunay.

Výsledek působení vnějších vlivů: sekundární lymfedém

Tato forma lymfedému se týká edému, který se vyskytuje pouze během života a není vrozený.

Sekundární lymfedém je výsledkem vnějších vlivů:

 • operace (lymfatické uzliny byly zcela nebo částečně odstraněny)
 • radioterapie
 • maligní onemocnění, jako jsou např. nádory
 • zranění
 • zánět kůže (např. erysipel)
 • neléčené žilní onemocnění
 • obezita

Lymfedém – projevy a příznaky

Doporučuje se vyhledat pomoc, pokud se u vás objeví příznaky lymfedému. Následující příznaky mohou naznačovat lymfedém:

 • otok pouze na jedné končetině (jednostranný)
 • šperky a oděvy, které nosíte, vám mohou být těsné
 • přirozené kožní záhyby se prohloubí
 • postupné ztvrdnutí pokožky
 • pozitivní Stemmerův test (u spodní části prstu na noze nebo na ruce nelze vytvořit pomocí prstů kožní řasu)

Rozpoznání lymfedému pomocí Stemmerova testu

„Stemmerovo znamení“ je spolehlivý způsob detekce lymfedému.

 • pozitivní Stemmerovo znamení: Pokuste se zvednout záhyb kůže a vytvořit kožní řasu na spodní části prstů na nohou. Pokud je to obtížné nebo nemožné, jedná se o „pozitivní Stemmerovo znamení“. To je známka lymfedému.
 • negativní Stemmerovo znamení: Pokud je snadné zvednout kožní řasu, mluvíme o negativním Stemmerově znamení. To naznačuje, že není přítomen žádný lymfedém, ale přesto jej není možné zcela vyloučit. Požádejte o radu zdravotní sestru nebo lékaře.

Vaše zdravotní sestra nebo lékař by měli zahájit vhodnou léčbu nebo vás odkázat na odborného lékaře. Čím dříve začne léčba, tím je pravděpodobnější, že budete mít edém dlouhodobě pod kontrolou.

 

Stádia lymfedému

Latentní lymfedém

 • lymfatické cévy jsou již poškozené, ale zatím není viditelný otok, lymfatický odtok lymfy je normální
 • (zatím) není přítomen žádný otok

Edém, který zmizí po zvýšení končetiny

Otok se vyvíjí v průběhu dne, ale částečně nebo úplně zmizí, když zvednete končetinu. Pokud prstem zatlačíte na tkáně, vytvoří se důlek, který nějakou dobu přetrvává. Toto je známo jako tzv. „pitting edema“.

 • zhoršená lymfodrenáž
 • otok se objevuje během dne
 • zmírnění otoku poté, co ležíte v posteli se zvýšenou postiženou oblastí (například přes noc)
 • viditelný důlek po silném stisknutí prstem
 

Edém, který nezmizí po zvýšení končetiny

Otok přetrvává i po delším odpočinku. Kůže je tvrdá a zvedání končetiny již nepomáhá. Tzv. „pitting edema“ není přítomen.

 • žádné snížení edému po elevaci končetin (spaní)
 • je těžké nebo dokonce nemožné udělat v kůži důlky („non-pitting edema“)
 • dochází ke změnám kůže – struktura pokožky se stává nerovnoměrnou a objevují se měkké „kuličky“, které mohou vytékat z lymfatické tekutiny
 

Elefantiáza

Pokud zůstane otok neošetřený, tvar končetiny se deformuje a kožní záhyby se zvýrazní. Stav pokožky se bude i nadále zhoršovat, „kuličky“ postupně ztvrdnou a lymfatická tekutina bude i nadále prosakovat. Tato fáze se často nazývá „elefantiáza.

 • tvar končetin se deformuje a objemově narůstá
 • ztvrdlá kůže
 • výrůstky podobné bradavicím, ze kterých může prosakovat lymfa
 • komplikace: kožní infekce (erysipel, celulitida), hluboké rány, které se nehojí snadno
 

Ve všech případech je však vhodné poradit se s lékařem již v rané fázi. Může doporučit vhodnou léčbu a zajistit, aby se edém dále nevyvíjel, ale aby se snížil nebo alespoň zůstal konstantní. Tímto způsobem můžete zabránit postupu edému do fáze 3.

Lymfedém po operaci rakoviny prsu

Rakovina prsu je nejčastější formou rakoviny u žen.

V průměru je 20 až 30 % lymfatických pacientů postiženo lymfedémem souvisejícím s rakovinou prsu po odstranění axilárních lymfatických uzlin a adjuvantní radioterapii.

Lipedém a lymfedém

Lipoedém je porucha způsobená abnormálním rozložením tuku v podkoží na nohou a pažích. Pokud vyvíjí podkožní tuková tkáň na lymfatické kanály značný tlak, může dojít k sekundárnímu lymfedému.

Lymfedém a žilní onemocnění

Poškození žil (chronická žilní nedostatečnost) může být také příčinou sekundárního lymfedému. U chronické žilní nedostatečnosti dochází ke zvýšenému úniku tekutin do tkáně. Zpočátku lymfatické ústrojí toto zvýšené množství tekutiny odstraňuje. Pokud je lymfatický systém trvale přetížen, může ztratit svou funkci a způsobit otok bohatý na bílkoviny.

Rizikové faktory

Pacienti s rakovinou musí často podstoupit radioterapii lymfatických uzlin nebo jsou uzliny zcela odstraněny. Toto přirozeně ovlivňuje celý lymfatický systém, takže se může objevit otok. Další faktory, jako je věk nebo jednoduše fakt, že se jedná o ženu, mohou přispět k nástupu lymfedému.

V mnoha případech se lymfedém vyvíjí také z předchozí žilní poruchy spojené s příliš malou fyzickou zátěží. Existuje mnoho příčin, ale dobrá zpráva v tomto bodě je: k dispozici jsou účinné možnosti léčby, které vrátí lymfatickým pacientům kvalitu jejich života.

Prevence

Máte lymfedém? Věnujte pozornost maličkostem v každodenním životě. To přispěje k udržení vašeho otoku pod kontrolou. Například noste pohodlné oblečení, které vás příliš nestahuje. Pečujte o svoji pokožku a používejte pouze látky s neutrálním pH faktorem. Chraňte se důsledně před zraněním kůže. Vyvarujte se stresu a extrémního chladu, protože obojí zužuje cévy. Nedoporučují se ani aktivity, které rozšiřují cévy, jako je dlouhodobé opalování, návštěva sauny nebo horká koupel. Důležité: zatímco manuální lymfodrenáž má pozitivní účinek na lymfatický systém, měli byste se vyhnout masážím prováděným intenzivním masírováním. Mohly by nadměrně namáhat postiženou část těla. A v neposlední řadě: při cvičení noste vždy kompresní oblečení.

Život s lymfedémem – vzdělávání, terapie, kvalita života

 

Lymfedém mění životy. Pro pacienta je chronické onemocnění stálým společníkem ve všech aspektech života. Jaký je nejlepší způsob řešení příznaků nemoci? Jaká terapie je vhodná? Jak mohu žít normální život navzdory lymfedému? Film „Život s lymfedémem – vzdělávání, terapie, kvalita života“ od společnosti medi dává konkrétní odpovědi i praktické tipy pro každodenní život.

Jak lze léčit lymfedém?

Lymfedém je chronické onemocnění. Dlouhodobou léčbou se však dosahují velmi dobré výsledky. Jako obzvláště úspěšná se ukázala komplexní fyzikální dekongesční terapie (CPD – complex physical decongestion therapy). Cílem je nejprve dekongestovat (= snížit/zredukovat objem) postižené končetiny – jak název napovídá.

Zpočátku se zaměřujeme na péči o pokožku a hygienu. Vyčistěte postižené oblasti a pečujte o ně. Terapeut poté provede manuální lymfodrenáž před použitím kompresního obvazu. To podporuje zpětný tok lymfatické tekutiny během této fáze. Bez bandážování by se edém asi po dvou hodinách vrátil. V rámci procesu redukce otoku je důležité se pohybovat – nejlépe přímo po manuální lymfodrenáži a s kompresí na končetině.

Jakmile je fáze dekongesce dokončena, začne druhá fáze: fáze udržovací. Čtyři složky jsou stejné jako při dekongesci: hygiena, lymfodrenáž, komprese a fyzická aktivita. Nyní je však kompresní bandáž nahrazena kompresním oděvem. K tomu se obvykle používají kompresní punčochy vyrobené technologií plochého pletení. Jedná se o punčochy se švy, které jsou vyrobeny z méně elastického a tužšího materiálu než punčochy vyrobené technologií kruhového pletení. Ty se používají převážně u žilních onemocnění, jako jsou křečové žíly .

Cílem je zmenšit obvod postižených končetin. V první fázi komplexní fyzické dekongesční terapie (CPD) se tedy provádí jednou nebo dvakrát denně manuální lymfodrenáž celého těla, aby se podpořil zpětný transport tekutiny z tkání. Po každém ošetření se aplikuje kompresní bandáž. Dekongesční léčba je podporována také speciálními cvičeními. Při zahájení léčby se intenzivně léčí kožní stavy, jako jsou praskliny na kůži nebo kožní plíseň, protože zánět může způsobit další poškození. Později je také důležitá důsledná hygiena a péče o pleť. Smí se používat pouze pH neutrální čisticí prostředky a krémy.

První fáze komplexní fyzické dekongesční terapie trvá asi tři až šest týdnů. Individuální doba trvání závisí na tom, jak úspěšná je dekongesce. Jakmile již nelze obvod postižených oblastí těla dále zmenšit, pokračujeme fází udržovací.

Cílem fáze 2 komplexní fyzikální dekongesční terapie (CPD) je udržet úspěchy a výsledky získané ve fázi 1. Během této fáze léčby by měla být prováděna manuální lymfodrenáž alespoň jednou týdně v zimě a dvakrát týdně v létě. Kompresní terapie je stále podporována nošením kompresních oděvů/ návleků na končetiny/ návleků na ruce nebo prsty na noze a nárt. Během této fáze nesmí být opomíjena ani další ošetření, jako je speciální péče o pleť a cvičení.

Pět stádií léčby (nazýváno také DLT: Dekongestivní lymfatická terapie)

Pro lymfatické indikaci je nezbytná každodenní důkladná péče o pokožku: pokožka je obzvláště citlivá a má sklon k suchu a svědění. Může dojít ke vzniku a rychlému rozvoji infekcí, zánětů a poruch hojení ran, protože horní vrstva kůže není často zásobována dostatečnou vlhkostí a pokožka již nemůže plnit svoji přirozenou bariérovou funkci. Produkty péče o pokožku medi care, které jsou přizpůsobeny potřebám nositelů kompresních punčoch, mohou být použity pouze na nepoškozenou pokožku.

Tip: Při terapii lymfedémem je třeba brát vážně i drobná podráždění kůže. Změny kůže vždy nahlaste svému lékaři.

V dekongestivní fázi se po každé manuální lymfodrenáži aplikuje kompresivní terapie. Ta se přizpůsobuje denně se měnícím obvodům postižených končetin. Bez komprese by postižená oblast opět rychle otekla.

V udržovací fázi se používají zdravotní kompresivní punčochy, aby se zabránilo opětovnému vzniku otoku. Předepíše vám je specialista na lymfedémy.

Pro udržení krevního oběhu a toku lymfy je důležité cvičení a pohyb. Obzvláště důležité je hýbat se bezprostředně po manuální lymfodrenáži, a to s kompresí. Pohyb a kompresivní terapie se vzájemně podporují, pohyb svalové pumpy pomáhá kompresi účinně působit a odvádět tekutinu z oblasti kongesce (městnání).

Manuální lymfodrenáž (MLD) je masážní technika prováděná odbornými terapeuty: lymfoterapeut určitými pohyby stimuluje lymfatickou drenáž. To stimuluje lymfatické cévy k intenzivnější práci, tj. k lepšímu odvádění lymfy z tkáně.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků léčby, snažte se udržet si motivaci a co největší samostatnost a aktivitu pod vedením terapeuta. Existuje mnoho svépomocných letáků a vzdělávacích materiálů, které mohou pomoci porozumět tomuto onemocnění.

Infografika o výživě při lipedému a lymfedémuZjistěte, jak může správná výživa přispět k lepší pohodě.

Prohlédněte si nyní infografiku

Kdo léčí lymfedém?

Váš praktický lékař vás odkáže na odborníka na lymfedémy. Ten vám v případě potřeby předepíše léčbu (například pomocí zdravotních kompresivních punčoch).

Kompresní oděvy vyrobené technologií plochého pletení pro udržovací fázi

Kompresní oděvy vyrobené technologií plochého pletení vyvíjejí během udržovací fáze konstantní tlak na paži nebo nohu. Nezařezávají se kožních záhybů, což by mohlo vést k zaškrcení. Kompresní punčochové zboží je k dispozici na lékařský předpis, která vám může vystavit váš odborný lékař. Je vyráběno na míru tak, aby vyhovovalo individuálnímu obvodu postižené končetiny.

Měření provádí specializované pracoviště. Je důležité, abyste oděv nosili pravidelně. Pouze tehdy zůstane výsledek konstantní a edém se nerozšíří. Léky lze užívat jako doplňky k léčbě otoků – o jejich potřebě rozhodne váš lékař.

Souhrnně lze říci, že lymfedém není zcela vyléčitelný. S komplexní fyzikální dekongesční terapií (CPD) se však dosahuje velmi dobrých výsledků, což je podpořeno také tím, že kompresní oděvy jsou dnes k dispozici v módních barvách a vzorech. Pacienti díky tomu nemají problém s jejich běžným každodenním nošením.

Byly pro Vás tyto informace užitečné?