Funkce žil

Pouze 10 % lidí ve Velké Británii má zdravé žíly. Devadesát procent má žilní onemocnění*. Výsledkem mohou být unavené, oteklé nohy , křečové žíly nebo trombóza. Jak žíly fungují a jak jim můžeme pomoci?

Krev se po těle rozvádí široce rozvětveným systémem cév. Cévy se dělí na tepny a žíly podle směru, kterým krev proudí. Srdce pumpuje krev tepnami do všech částí těla a zásobuje buňky kyslíkem.

Význam žilního systému

Naproti tomu úkolem žilního systému je dopravit odkysličenou krev z těla zpět do srdce a odtud do plic. Četné drobné cévy, tzv. kapiláry a venuly, shromažďují použitou, odkysličenou krev z celého těla a předávají ji do žil ke zpětnému transportu do srdce. Každý den se žilním systémem vrací zpět do srdce přibližně 7 000 litrů krve. Odkysličená krev v žilním systému je tmavší než okysličená krev v tepnách. Dalším charakteristickým znakem je krevní tlak, který je v žilách podstatně nižší než v tepnách. Žíly se v našem krevním oběhu počítají k nízkotlakému systému. Mnoho cév v žilním systému probíhá paralelně s tepnami. Existuje však také mnoho dalších žil, které neprobíhají podél tepny, zejména v podkožních tukových tkáních rukou a nohou. Náš žilní systém je tedy větší a hustší než systém tepenný.

Anatomická klasifikace žil

Žíly jsou rozděleny dle jednotlivých částí těla:

  • Žíly v hlavě
  • Žíly horních končetin
  • Břišní žíly
  • Žíly dolních končetin

Krev z břišních orgánů nejprve prochází tzv. portální (vrátnicovou) žilou do jater, kde se filtruje, a teprve poté je dopravena do srdce. V žilách dolních končetin se nachází několik systémů. Hlavní část zpětného transportu v nohách zajišťují hluboké žíly nohy, které procházejí svaly. Zbytek krve se vrací povrchovými žilami nohy, které probíhají od kotníků až do podkolenní jamky nebo třísla, kde se spojují s hlubokými žilami nohy. Aby bylo možné překonat asi jeden a půl metru od nohou, vybavila matka příroda naše žíly geniálním řešením. V lumenu mají chlopňové cípy, které umožňují průchod krve pouze směrem k srdci. Pokud proudí krev vzhůru nohou v důsledku tlaku vyvíjeného kloubními a svalovými pumpami, chlopně se otevřou – pokud „chce“ krev vlivem gravitace spadnout zpět do nohy, uzavřou se.

Když se žíly rozšíří, žádejte kompresi

Fyzické cvičení udržuje žíly v pohybu.

Jakmile při chůzi stáhneme svaly, stlačí se žíly k sobě. Tím se krev dostává z lýtek nahoru a ven směrem k srdci. Odtud je odvozen termín "lýtková svalová pumpa". Po kontrakci tlak ve vyprázdněných žilách klesne a může být nasáto více krve, což vysvětluje, proč je fyzické cvičení tak důležité pro zdravou funkci žil.

Bez fyzického cvičení nemohou svaly vyvíjet mechanický tlak na žíly, které se pak roztahují, což brání tomu, aby se chlopně, které v nich leží, dále správně uzavíraly. Krev se hromadí a povrchové žíly, které nejsou stabilizovány svaly, se rozšiřují. To se projevuje pocitem napětí a únavy, těžkých nohou a viditelně otoky, pavoučími žilami nebo křečovými žilami.

Právě tehdy mohou pomoci zdravotní kompresivní oděvy. Díky definovanému tlakovému gradientu – technologii medi compression – snižují kompresivní oděvy mediven žilní průměr. To umožňuje, aby se chlopně uvnitř žil opět uzavřely a krev se rychleji dopravovala k srdci. Napjaté nohy se uvolní a zabrání se tvorbě krevních sraženin (trombóz). Uživatelé díky tomu opět získají pocit pohody a bezpečí.

* Orthopädie Technik (5/2013): Therapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfen in Deutschland, Ergebnis der Bonner Venenstudien I und II. [Orthopädie Technik (5/2013): Treatment with medical compression garments in Germany, results of the Bonn Vein Studies I and II].

Byly pro Vás tyto informace užitečné?