Šlachy

Šlachy spojují svaly s kostmi a přenášejí síly na kosti. Skládají se z kolagenových vláken pojivové tkáně, která jsou mírně vlnité, když nejsou pod napětím, a umožňují tak tlumení přenosu sil na kost.

Burzy

Šlachové burzy jsou trubičky nebo polštářky naplněné mazací tekutinou, přes které šlachy kloužou. Nacházejí se všude tam, kde šlachy probíhají pod úhlem nebo procházejí kostěnými výběžky. Tím se snižuje tření mezi šlachami a okolními tkáněmi, když se pohybují. 

Vazy

Klouby jsou bezpečně drženy vazy. Vazy jsou pojivová tkáňová spojení mezi dvěma kostmi, která pomáhají stabilizovat kloub. Obecně jsou relativně nepružné, což znamená, že při nadměrném zatížení povolí nebo zcela prasknou.

Poranění vazů kolenního kloubu jsou běžné sportovní úrazy. Křížové vazy jsou obvykle přetíženy nebo přetrženy přímým nebo nepřímým úrazem, například když se náhle zastaví rotační pohyb kolenního kloubu.

Během sportovních aktivit jsou často pozorována ligamentózní poranění hlezenního kloubu. K přetržení laterálních vazů a kapsulárním poraněním hlezenního kloubu dochází nejčastěji při ohnutí kotníku při dopadu.

Byly pro Vás tyto informace užitečné?