Kardiovaskulární systém

Srdce jako centrum

Srdce je centrem mezi oběma oběhovými systémy v těle. Srdce je takzvaný "dutý sval", který je rozdělen na levou a pravou stranu oddělenou od sebe přepážkou.

Plicní oběh

V menším plicním oběhu se odkysličená krev dostává z pravé komory plicní tepnou do plic, kde je obohacena kyslíkem a poté proudí plicními žilami do levé síně. Odtud je čerpána přes levou komoru a aortu do velkého somatického oběhu.

Somatický (tělní) oběh

Široce rozvětvený somatický oběh zásobuje všechny orgány a oblasti těla krví bohatou na kyslík. Použitá krev (s nízkým obsahem kyslíku) se vrací žilami zpět k srdci proti gravitaci, kde prochází horní dutou žílou a vrací se do pravé síně. Odtud začíná cyklus znovu.

Oba oběhové systémy jsou vzájemně propojeny a fungují pouze tehdy, pokud pracují paralelně. Je pozoruhodné, že tlaky v obou oběhových systémech se liší. Skutečnost, že tlak v cévách somatického oběhu je vyšší než v plicním oběhu, je způsobena rozdílnými objemy krve.

Srdce je asi 12 až 13 cm dlouhé a 9,5 až 10,5 cm široké. Pojme asi 600 až 1000 ml krve a váží v průměru 280 až 320 g. Objem krve, který se přenese při každém stahu srdečního svalu v klidu (tepový objem), činí přibližně 70 ml.

Byly pro Vás tyto informace užitečné?