Zdravotní kompresivní výrobky MAXIS® mají na papírové etiketě krabičky výrobku vyznačenu expiraci v délce 42 měsíců od data výroby. Tato expirace znamená, že garantujeme kompresivní účinky výrobku MAXIS® po dobu 42 měsíců pro účely skladování. V případě zakoupení výrobku MAXIS® konečným uživatelem začíná běžet garance praktické upotřebitelnosti. Tato garance je 6 měsíců od data zakoupení. Praktická upotřebitelnost je doba, po kterou se při správném užívání a ošetřování výrobku zachovávají jeho kompresivní vlastnosti.

Záruka na výrobek MAXIS® v délce šesti měsíců se však nevztahuje na poškození vzniklé mechanickým porušením vláken, nesprávným navlékáním a nevhodným ošetřováním. Správný postup navlékání, užívání a ošetřování je popsán v návodu k použití, který je nedílnou součástí každého balení výrobku MAXIS®.

Prodej výrobku MAXIS® konečnému uživateli je tedy doporučen nejpozději 6 měsíců před vyznačenou dobou expirace.

Zakázkově zhotovený zdravotnický prostředek MAXIS® má záruku i dobu praktické upotřebitelnosti v délce 6 měsíců od data výroby a je určen k okamžitému použití. 

 

PDF ikonProhlášení o vydání CE (MAXIS)

PDF ikonPotvrzení pro partnery medi o splnění požadavků podle článku 14 (EU) 2017/745 (MDR)

 

 

CE prohlášení o shodě k produktům medi ke stažení

 

CE prohlášení o shodě k produktům MAXIS ke stažení

 

CE prohlášení o shodě k produktům HANDICAP ke stažení