Rychle k lékaři

U trombózy blokuje krevní cévu krevní sraženina (trombus), takže cévou může protékat jen malé (pokud vůbec nějaké) množství krve. Proto musíte v případě podezření na hlubokou žilní trombózu kontaktovat svého lékaře.

Krevní sraženiny se tvoří především v žilách nohou a pánve. Tyto krevní cévy shromažďují krev z dolních končetin a pánve a transportují ji zpět k srdci. Hluboká žilní trombóza musí být okamžitě léčena lékařem.

Riziko plicní embolie je zvláště vysoké, pokud jsou zasaženy hluboké žíly nohy. Trombus se v postižené žíle uvolní a je unášen krví do plic, kde může blokovat cévu. Naproti tomu, pokud se totéž stane v jedné z povrchových žil nohou, musí se sraženina nejprve klikatit směrem k hlubokým žilám na nohou, což je méně rizikové.

Nejběžnějšími příznaky jsou

 • Vleklá, přetrvávající bolest
 • Zčervenání nebo modré zabarvení kůže
 • Pocit napětí a otok

Trombóza se může objevit ve slabinách, ve stehně, v podkolenní jamce, v lýtku nebo v chodidle. Stání a chůze jsou pak obzvláště bolestivé.

Krevní sraženina se může vytvořit, pokud

 • se zpomalí rychlost průtoku krve, například při upoutání na lůžko nebo při dálkových letech
 • došlo ke změnám na stěnách cévy
 • má krev vysokou náchylnost ke srážení

Krev proudí v žilách pomaleji než v tepnách, proto se trombózy vyskytují především v žilách. Hluboké žíly na lýtku a stehně jsou většinou postiženy hlubokou žilní trombózou (flebotrombóza).

Aby se zabránilo plicní embolii, je nutná rychlá diagnostika a léčba hluboké žilní trombózy. Vyšetření bolestivé oblasti a měření speciálních krevních parametrů v laboratoři potvrzují diagnózu podezření na trombózu. Lékař používá Dopplerovu a duplexní ultrasonografii k lokalizaci hluboké žilní trombózy bezprostředně před vlastní léčbou.

Kdo má vyšší riziko hluboké žilní trombózy?

Starší muži a ženy mají přibližně stejné riziko hluboké žilní trombózy. V mladším věku je hlubokou žilní trombózou postiženo více žen než mužů. Důvody jsou:

Jak můžete zabránit trombóze hlubokých žil (profylaxe trombózy)

Pro profylaxi trombózy je standardní kombinace léčebných a fyzikálních opatření. Váš lékař rozhodne o typu léku, lékové formě, dávkování a době léčby.

Cílem všech fyzických opatření je zlepšit žilní návrat (oběhový faktor). Existuje mnoho způsobů a prostředků k dosažení tohoto cíle:

 • Punčochy na profylaxi trombózy (standardizovaná komprese)
 • Kruhové bandážování (nestandardizovaná komprese)
 • Kompresní systémy na suchý zip na dolní končetiny

 

Dalšími příklady fyzických profylaktických opatření jsou časná mobilizace, mobilizační léčba a elevace (vyvýšení) nohou.

Váš kontakt v případě hluboké žilní trombózy

Jak se léčí hluboká žilní trombóza?

Mnoho pacientů si zpočátku nevšimne ani těžké trombózy. To je obzvláště nebezpečné, protože krevní sraženina, která se usadila, se může znovu uvolnit. Pokud se dostane do plic, může způsobit život ohrožující plicní embolii.

Léčba dává nejvyšší prioritu:

 • zastavení růstu trombózy
 • odstranění trombózy
 • prevenci plicní embolie
 • prevenci posttrombotického syndromu (trvalé poškození žilních chlopní)

Strategie léčby zahrnuje:

 • Základní opatření, jako je správné polohování nebo mobilizace a kompresivní terapie 
 • Léky na snížení srážlivosti krve
 • Trombolýza k odbourání krevní sraženiny (trombu)
 • Možná operace k odstranění sraženiny

Kompresivní léčba

Poté, co byla pacientovi diagnostikována hluboká žilní trombóza, jsou vedle léčby léky indikovány také kompresivní oděvy. Ty vyvíjejí mechanický tlak na žíly zvenčí. Snižují průměr žíly, a krev tak proudí zpět k srdci rychleji. Tlak na dolní končetinu má sestupný gradient: je nejsilnější u kotníku a snižuje se směrem vzhůru. Později lékaři zkontrolují, do jaké míry je zpětný transport krve stále narušen. Lékař vám může poradit, zda je třeba pokračovat v kompresivní léčbě, nebo zda můžete přestat punčochy nosit.

Byly pro Vás tyto informace užitečné?