Jednosměrné (zpětné) „ventily“ v nohách

Žíly mají v delších intervalech v lumenu půlměsícovité chlopně, které rozdělují dlouhé cévy na segmenty. Tyto chlopně se otevírají, jakmile je krev proti gravitaci tlačena vzhůru směrem ke středu těla, a uzavírají se v okamžiku, kdy se krev "zastaví" a začala by proudit zpět.

Defektní žilní chlopně

Neporušené chlopně zabraňují hromadění krve na periferii (zejména při stání) a tlumí síly, které působí na žíly při zátěži (chůze, běh a skoky). Komunikační žíly mají také chlopně, které zabraňují zpětnému toku z hlubokého do povrchového žilního systému.

Pokud je funkčnost chlopní narušena nebo dokonce zničena (úrazem nebo po zánětu), práce svalů nohou někdy tlačí krev směrem k srdci v podkožních žilách místo v hlubokých žilách. To vede k přetížení povrchového žilního systému. Příznaky tohoto stavu jsou městnání a otok, z dlouhodobého hlediska se může vyvinout chronická žilní nedostatečnost (CVI).

Po poškození zůstávají žilní chlopně vadné. Chlopně, které pouze ztratily svou funkci, však mohou při důsledné kompresivní léčbě svou funkci alespoň částečně získat zpět.

Lýtková svalová pumpa – žilní chlopně určují směr proudění krve

Při každé kontrakci stlačí svaly hluboké žíly v nohou k sobě, a krev se tak dostává dál. I zde žilní chlopně určují směr toku krve a zabraňují jejímu zpětnému toku.

  • Svalová pumpa se však aktivuje pouze tehdy, když svaly používáme, tj. při chůzi nebo běhu
  • Dlouhé stání nebo sezení může vést k hromadění krve v nohách.
  • Voda z krve uniká přes stěny cév do okolních tkání a vede k otokům nohou a chodidel.
  • Kdykoliv pracují svaly chodidel a nohou, pracuje i svalová pumpa a znovu nastartuje žilní návrat.

Pěší turistika, chůze do schodů, jízda na kole nebo plavání udržují svalovou pumpu v kondici a zajišťují dobré prokrvení nohou.

Byly pro Vás tyto informace užitečné?