VRATKOVÝ FORMULÁŘ

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku). Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo špatným zacházením nebo na vady vzniklé používáním k jinému než určenému účelu.
V případě zaslání zpět vyplňte a přiložte tento vratkový formulář.

Více informací najdete na www.medi-expert.cz/obchodni-podminky

1. Osobní údaje

Jméno a příjmení

 

Město

 

Email

 

Ulice, č.p.

 

PSČ

 

Telefon

 

2. Zboží, které chcete vrátit

Název produktu

 

 

 

 

Velikost

 

 

 

 

ks

 

 

 

 

Cena

 

 

 

 

Důvod

 

 

 

 

 

Při vrácení zboží musí být splněny následující podmínky:

  • zboží musí být nepoužité a nepoškozené
  • ve vrácené zásilce musí být vložen doklad o koupi (faktura)

3. Odeslání zásilky

Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku, dobírkové zásilky nebudou přijaty. Prodávající upřednostňuje vrácení zboží v původním obalu.

4. Vrácení peněz

Peníze za zboží budou kupujícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží nebo prokázání, že zboží odeslal prodávajícímu, zaslány zpět - bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, a to včetně poštovného.

Číslo bankovního účtu:

 

 

Vrácení do 14 dnů od nákupu

Jestliže bezprostředně po převzetí zásilky kupující zjistí, že mu zakoupené zboží nevyhovuje, má možnost do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy bez odůvodnění odstoupit a zboží bez udání důvodu vrátit (určující je datum odeslání) na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. O vrácení zboží kupující informuje prodávajícího e-mailem nebo telefonicky.

 
 
 

Datum

 

Podpis